Maurik Doejenburg

Opdrachtgever:
Bolton Bouw B.V. / Rijn & Vecht Ontwikkeling B.V.
Werk:
16 bedrijfsunits, Bedrijventerrein Doejenburg
Werkzaamheden:
grondwerk bouwput, rioolwerk, straatwerk

Terug naar projecten